top of page

קבלה על הקנייה נשלחה אליכם בדואר אלקטרוני. כרטיסים על שמכם יחכו לכם בקופת האולם החל מחצי שעה לפני הערב.

תודה שקנית כרטיס לערב לתת את הלב לאהבה 

bottom of page